Teenused

Ohtlikud veod (ADR)

Miil OÜ teostab ka ohtliku kauba (ADR, IMO) vedu Eestis ning välismaal.
Kõik meie autod ning konteinerhaagised on ADR kohased (FL, AT, EX/II ja EX/III). Pakume kõikide ADR klasside vedusid seal hulgas ka lõhkeaine, lahingumoona ja laskemoona vedu (ADR Klass 1), radioaktiivsete aintete (ADR Klass 7) vedu ja paak/tankkonteinerites ohtlike vedelike vedu. Lisatasu eest on võimalik meilt tellida ohtlike konteinerite märgistamist ADR nõuete kohaselt kleebistega.

OÜ Miili professionaalsed autojuhid on läbinud koolituse ADR vedude teostamiseks, ettevõttes on määratud ohutusnõunik, oleme kaitseväe lepinguline teenusepartner ning meil on lisavastutuskindlustus lõhkeaine, sõjarelvade, lahingumoona ning laskemoona transportimiseks.

Märksõnad: ADR klass 1, ADR Klass 1,4S, ADR klass 1.1, ADR klass 2, ADR klass 3, ADR klass 4, ADR klass 5, ADR klass 7, ADR klass 9, tankkonteinerid, paakkonteinerid